06-02-2021 15:00
Atalanta
Torino
13-02-2021 15:00
Torino
Genoa
19-02-2021 20:45
Cagliari
Torino
02-03-2021 18:30
Lazio
Torino
07-03-2021 15:00
Crotone
Torino
14-03-2021 15:00
Torino
Inter
17-03-2021 15:00
Torino
Sassuolo
21-03-2021 15:00
Sampdoria
Torino
03-04-2021 18:00
Torino
Juventus
10-04-2021 20:45
Udinese
Torino
18-04-2021 18:00
Torino
Roma
21-04-2021 20:45
Bologna
Torino
26-04-2021 18:30
Torino
Napoli
03-05-2021 20:45
Torino
Parma
09-05-2021 15:00
Hellas Verona
Torino
12-05-2021 20:45
Torino
Milan
15-05-2021 15:00
Spezia
Torino
23-05-2021 20:45
Torino
Benevento